Boeddhisme en daoïsme

  • Datum: vrijdag 7 oktober 2016
  • Tijd: 13:30–16:30 uur
  • Sprekers: Erik Hoogcarspel en Woei-Lien Chong

Recent verschenen er twee boeken over twee grote stromingen uit de Oost-Aziatische spiritualiteit, van de hand van twee Nederlandse filosofen en kenners: Het Boeddhafenomeen. Naar een westers boeddhisme (Leusden, ISVW Uitgevers, 2016) van Erik Hoogcarspel, en Filosofie met de vlinderslag. De daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Budel, Damon, 2016) van Woei-Lien Chong. Beide auteurs presenteren op originele wijze een spiritueel gedachtegoed en een leerweg, die ook ons westerlingen oriëntatie in het leven zouden kunnen bieden.

13:30–14:30Erik Hoogcarspel: Met boeddha naar de fenomenen
14:30–15:00Pauze
15:00–16:00Woei-Lien Chong: Filosofie met de vlinderslag. Daoïstische levenskunst
16:00–16:30Discussie

Erik Hoogcarspel

Met boeddha naar de fenomenen

Na de eerste dagen van euforie begint er in boeddhistische traditie iets te knagen: onlangs deed de eerste erkende gereïncarneerde lama openlijk afstand van zijn status en kondigde aan een medische studie te beginnen. Het boeddhisme dreigt ten onder te gaan aan marktwerking en het populairste product ervan, de mindfulness, is nu al een middel geworden om het beste uit jezelf te halen. Wat moeten we met het boeddhisme, wat kunnen we ermee? Als we terug gaan naar de wortels, naar de kern, blijkt dat het niet iets oosters is maar een mogelijkheid die elk mens kan aangrijpen om zijn bestaan te transformeren.

Erik Hoogcarspel (1946) is docent Oosterse en Westerse filosofie aan de Internationale School Voor Wijsbegeerte te Leusden. Hij vertaalde Grondregels voor de Filosofie van het Midden van de boeddhistische Indiase filosoof Nagarjuna uit het Sanskriet en redigeerde de boeddhistische bloemlezing De grote weg naar het Licht. In zijn nieuwste boek Het boeddhafenomeen. Naar een westers boeddhisme legt hij de verwantschap bloot van de kern van de boeddhistische verlossingsweg en de fenomenologie.

Woei-Lien Chong

Filosofie met de vlinderslag. Daoïstische levenskunst

Het boek Zhuangzi (vierde-derde eeuw v. Chr.) geldt als de tweede grondtekst van het vroege daoïsme, na de Daodejing van Laozi. Zhuangzi kegelt met zichtbaar genoegen het ene heilige huisje na het andere omver, en neemt vooroordelen, onverdraagzaamheid en hypocrisie met een flinke dosis humor op de hak. Hoewel Zhuangzi ook in het Nederlandstalige gebied steeds bekender wordt, is er nog niet veel aandacht besteed aan zijn spirituele oefenweg. De spreekster zal dit, tot nu toe sterk onderbelichte, aspect in haar lezing bespreken, in de filosofische context van Daodejing en Zhuangzi.

Dr. Woei-Lien Chong studeerde af in de sinologie en filosofie aan de Universiteit Leiden. Zij was daar werkzaam als universitair docent Chinese filosofie (1985-2010), en thans is ze als docent verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden.

Deze lezing is gebaseerd op het nieuwe boek van de spreekster: Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016), waarvan inmiddels de tweede druk is verschenen. Zie voor meer informatie: http://damon.nl/book/filosofie-met-de-vlinderslag.

Dr. Woei-Lien Chong geeft in het najaar van 2016 op basis van haar nieuwe boek cursussen in Amsterdam en Leiden, georganiseerd door de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Zie www.isvw.nl, rubriek “In ‘t land”.