Ivo Bles MA

Ivo Bles studeerde Wijsbegeerte en Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit van Leiden, en hoofdvak cello aan het conservatorium van Den Haag. In 2017 verhuisde hij naar de Duitse stad Tübingen, waar hij drie jaar later zijn master Philosophie afrondde. Daarbij concentreerde hij zich op de twintigste-eeuwse Duitse fenomenologie, met name op het werk van Martin Heidegger. In zijn masterscriptie (getiteld Der Zeitbegriff Martin Heideggers im Umfeld von »Sein und Zeit«) onderzocht hij het tijdsfenomeen aan de hand van Heideggers vroege Aristoteles-interpretatie en de daaruit ontwikkelde ‘fenomenologie van de kloktijd’.

André van Delft MA, MSc

André van Delft is in 2019 afgestudeerd in de filosofie bij prof. dr. Renée van Riessen aan de Universiteit Leiden, met een scriptie getiteld Stellen, schikken, meten en dichten: een studie over maat en techniek aan de hand van Heidegger. Tevens heeft hij aan de Universiteit Leiden in 2020 zijn studie theoretische natuurkunde afgerond met een afstudeerproject over multi-agent reinforcement learning. Tegenwoordig is André deeltijds werkzaam als freelance web & Python developer en verder schrijft hij en houdt hij zich bezig met de losse eindjes die zijn filosofiescriptie achter heeft gelaten.

Prof. em. dr. Hans Gerding

Prof. em. dr. Hans Gerding was hoogleraar ‘Metafysica in de geest van de theosofie’ aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden, en directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht, waar hij thans nog aan verbonden is. In zijn werkveld staan buitengewone ervaringen centraal. Die ervaringen kunnen gezien worden als het overschrijden van grenzen: ruimte en tijd, leven en dood, lichaam en ego. Die grenservaringen zijn niet alleen verbonden met zingeving en creatieve processen, maar spelen ook een rol in de psychopathologie. Hij bestudeert grenservaringen vanuit de filosofie en doet er wetenschappelijk onderzoek naar.

Kirsten Kalkman MA

Kirsten Kalkman is ondernemer op het gebied van zingeving. In 2015 studeerde ze aan de Universiteit van Amsterdam af in de Wijsbegeerte met een scriptie over de verhouding tussen filosofie en esoterie bij dr. Victor Kal. Momenteel coacht ze mensen met levens- en loopbaanvragen en is ze pionier bij Gist, een kersverse plek voor bier, brood en christelijke spiritualiteit. In haar werk laat ze zich inspireren door Plato, Søren Kierkegaard en Ignatius van Loyola en oefent ze zich in dwaasbegeerte: lijf zijn, luisteren en leven vanuit overgave.

Prof. em. dr. Renée van Riessen

Prof. em. dr. Renée van Riessen was tot 2020 bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan het Instituut Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden; en eerder was zij (tot 2019) verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) als hoofddocent godsdienstfilosofie. In haar wijsgerig onderzoek houdt ze zich bezig met het denken over transcendentie en met de problematiek van ziel en innerlijkheid – in gesprek met auteurs als Augustinus, Kierkegaard en Levinas. Van haar hand verschenen onder andere: De ziel opnieuw, Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs (2013, 4e oplage 2015 ) en Van zichzelf bevrijd. Levinas over transcendentie & nabijheid (2019). Naast haar filosofisch werk schrijft Van Riessen poëzie; de meest recente bundeling verscheen in 2008 bij Prometheus: Krekels in de keuken (2008).

Dr. Gerard Visser

Dr. Gerard Visser was tot 2015 hoofddocent cultuurfilosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. In zijn wijsgerig werk onderzoekt hij geschiedfilosofisch en fenomenologisch de radicale herbezinning die zich vanaf het eind van de 19e eeuw voltrekt in filosofie, kunst en religie, in het bijzonder de vraag naar de voorwaarden van een toekomstige spiritualiteit. Zijn belangrijkste project is een trilogie over de grondhouding van gelatenheid, waarvan twee delen zijn verschenen: Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008; 2e oplage 2018) en Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, Kawabata. Van gesloten naar open vormen (2018). Zie voor overige publicaties zijn website: www.gtmvisser.nl.

Drs. Barbara Zwaan MA

Barbara Zwaan studeerde Frans en theologie aan de Universiteit Leiden. Ze is werkzaam als geestelijk verzorger en geeft les aan de Utrechtse Academie voor Geesteswetenschappen. Ze is redacteur van Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek en columnist bij het Tijdschrift voor Geestelijk Leven. In 2017 publiceerde ze Een prachtige dans. De therapeutische afstemming van afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen (KSGV, Tilburg). Thema’s waarover ze schrijft zijn o.a.: het goede leven en het lijden, kracht en kwetsbaarheid, afstand en nabijheid en aandachtig leven. Dat laatste m.n. in het kader van het werk van filosofe en mystica Simone Weil.