Colloquium
Levensfilosofie
Annonce

De ambiguïteit van de natuur

  • Datum: vrijdag 21 oktober 2022
  • Tijd: 11:00–17:00 uur
  • Sprekers: Koo van der Wal, Norbert Peeters, Paul Cobben en Vincent Blok
  • Locatie: Kamerlingh Onnes Gebouw, zaal C131 (Steenschuur 25, Leiden)
  • Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Vanwege de alomtegenwoordige ecologische crisis is onze verhouding tot de natuur in het centrum van de aandacht komen te staan. We beginnen te beseffen dat die verhouding mogelijk niet deugt, ja dat zij ‘onnatuurlijk’ is. Want in het maatschappelijke en politieke discours worden de zaken vaak zo voorgesteld alsof wij tegenover de natuur staan, als verstoorder van een natuurlijke orde. Maar zijn wij niet zelf ook deel van de natuur? Wat is natuur eigenlijk? Wat verstaan wij eronder? Wij zijn deel van de natuur in biologische zin als organismen, zoals het heet. In de natuurkunde, de moderne fysica, is de natuur daarentegen datgene wat zich volgens wiskundige wetmatigheden laat kennen. En weer een andere betekenis vinden we bij de romantici, die in de natuur niets minder dan het goddelijke tegenkomen. Kortom: ‘natuur’ is een nogal diffuus begrip, en de tegenwoordig urgent geworden analyse van onze verhouding ertoe is alleen maar mogelijk als we ons op de onderbelichte vraag bezinnen wat wij nu eigenlijk precies onder het begrip ‘natuur’ verstaan.

Op dit symposium zal deze vraag naar de natuur centraal staan en haar ambiguïteit vanuit verschillende perspectieven worden belicht.

Wat leert de filosofie van Levinas ons over vriendschap? Hoe verbindt Kierkegaard de angstaanjagende ervaring van leegte met de mogelijkheid van ware vrijheid?

Het doel van het Colloquium Levensfilosofie is om, verspreid over het academische jaar, vijf extra-curriculaire minisymposia te organiseren over verschillende filosofisch en maatschappelijk relevante thema’s. Daarbij staat de dialoog over de ethische, existentiële en spirituele aspecten van deze thema’s voorop.

Bekijk onze symposia →

Het Colloquium Levensfilosofie is tevens bedoeld als brug tussen de academische filosofie en de samenleving. Het is een laagdrempelig platform voor studenten, docenten en belangstellenden van buiten de universiteit.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en vinden op vrijdagmiddagen plaats in een van de zalen van de Universiteit Leiden. In de regel zijn er twee of drie sprekers en een dagvoorzitter.

De aankondigingen van de mini-symposia worden vermeld op deze website. U kunt de aankondigingen ook per e-mail ontvangen; meld u aan voor de nieuwsbrief.

Het Colloquium Levensfilosofie is opgericht in 2002. Het is voortgekomen uit een initiatief van dr. Gerard Visser die van 1985 tot 2015 medewerker cultuurfilosofie was aan het Instituut voor Wijsbegeerte van Universiteit Leiden. Het Colloquium Levensfilosofie bestaat thans uit:

Martine Berenpas MA
Ivo Bles MA
André van Delft MA, MSc
Prof. em. dr. Hans Gerding
Dr. Timo Slootweg
Dr. Rozemund Uljée
Dr. Gerard Visser
Drs. Barbara Zwaan MA

Lees meer over onze leden →