Ümit Yıldırım
Colloquium
Levensfilosofie
Foto: Ümit Yıldırım op Unsplash
Annonce

Transformatie van bewustzijn als bron voor levensoriëntatie: een filosofische verkenning

Cultuurhistorici onderkennen het belang van verschuivingen in het bewustzijn zoals die zich voordoen in mystieke, extatische en visionaire ervaringen. Deze ervaringen dragen bij aan het ontstaan en de vernieuwing van cultuur, in religie, filosofie, wetenschap en kunst. Ze kunnen spontaan optreden of geïnduceerd worden door spirituele praktijken. Voorts is er vandaag de dag een groeiende academische belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek naar de therapeutische effecten van mystieke, extatische en visionaire ervaringen door het gebruik van psychoactieve middelen. Daarnaast worden deze middelen op grote schaal in een rituele setting gebruikt. Niet zelden hebben hieruit voortkomende transformatie-processen die zich aan het menselijk bewustzijn kunnen voltrekken, implicaties voor de levensoriëntatie van het individu. Wat echter nauwelijks onderzocht wordt maar wat in dit symposium centraal staat, is de vraag of filosofische categorieën als objectief-subjectief, transcendent-immanent, bestaat-bestaat niet, toereikend zijn om deze ervaringen te beschrijven, te begrijpen en constructief te problematiseren.

Wat leert de filosofie van Levinas ons over vriendschap? Hoe verbindt Kierkegaard de angstaanjagende ervaring van leegte met de mogelijkheid van ware vrijheid?

Het doel van het Colloquium Levensfilosofie is om, verspreid over het academische jaar, vijf extra-curriculaire minisymposia te organiseren over verschillende filosofisch en maatschappelijk relevante thema’s. Daarbij staat de dialoog over de ethische, existentiële en spirituele aspecten van deze thema’s voorop.

Bekijk onze symposia →

Het Colloquium Levensfilosofie is tevens bedoeld als brug tussen de academische filosofie en de samenleving. Het is een laagdrempelig platform voor studenten, docenten en belangstellenden van buiten de universiteit.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en vinden op vrijdagmiddagen plaats in een van de zalen van de Universiteit Leiden. In de regel zijn er twee of drie sprekers en een dagvoorzitter.

De aankondigingen van de mini-symposia worden vermeld op deze website. U kunt de aankondigingen ook per e-mail ontvangen; meld u aan voor de nieuwsbrief.

Het Colloquium Levensfilosofie is opgericht in 2002. Het is voortgekomen uit een initiatief van dr. Gerard Visser die van 1985 tot 2015 medewerker cultuurfilosofie was aan het Instituut voor Wijsbegeerte van Universiteit Leiden. Het Colloquium Levensfilosofie bestaat thans uit:

Martine Berenpas MA
Ivo Bles MA
André van Delft MA, MSc
Prof. em. dr. Hans Gerding
Dr. Rozemund Uljée
Dr. Gerard Visser
Drs. Barbara Zwaan MA

Lees meer over onze leden →