Ümit Yıldırım
Colloquium
Levensfilosofie
Foto: Ümit Yıldırım op Unsplash
Annonce

Filosofie & spiritualiteit

  • Datum: vrijdag 12 april 2024
  • Tijd: 13:30–16:30 uur
  • Sprekers: Kick Bras en Erik Hoogcarspel
  • Locatie: Universiteit Leiden, P.J. Vethgebouw, zaal 1.01 (Rapenburg 73)
  • Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

De naam van ons colloquium: levensfilosofie, is niet alleen een algemene aanduiding, maar mag ook historisch verwijzen naar een ommekeer die vanaf het einde van de 19e eeuw heeft plaatsgevonden in de filosofie. Kenmerkend is een aantekening als deze van de jonge Nietzsche over Schopenhauer: ‘Hij maakt de diepste behoefte wakker: zoals Socrates de behoefte wekte. Die laatste echter riep de wetenschap: Schopenhauer de religie en de kunst. Wat religie was, was men vergeten, net zo de positie van de kunst ten opzichte van het leven.’ Als zijn diepste behoefte ervoer Nietzsche een hernieuwde aansluiting van de filosofie bij het leven. Daartoe diende zij het contact met kunst en religie te herstellen, zoals Schopenhauer dit had gedaan. Diezelfde Schopenhauer leert dat we dan bij religie aan de mystieke traditie moeten denken, getuige zijn aandacht voor Sakyamuni (Boeddha) en Meister Eckhart. We zijn verheugd deze middag twee sprekers het woord te kunnen geven die in dit grensgebied van filosofie en spiritualiteit thuis zijn. Kick Bras zal een kernmotief uit de christelijke mystieke traditie belichten, terwijl Erik Hoogcarspel er de antieke en aziatische spiritualiteit bij zal betrekken.

Wat leert de filosofie van Levinas ons over vriendschap? Hoe verbindt Kierkegaard de angstaanjagende ervaring van leegte met de mogelijkheid van ware vrijheid?

Het doel van het Colloquium Levensfilosofie is om, verspreid over het academische jaar, vijf extra-curriculaire minisymposia te organiseren over verschillende filosofisch en maatschappelijk relevante thema’s. Daarbij staat de dialoog over de ethische, existentiële en spirituele aspecten van deze thema’s voorop.

Bekijk onze symposia →

Het Colloquium Levensfilosofie is tevens bedoeld als brug tussen de academische filosofie en de samenleving. Het is een laagdrempelig platform voor studenten, docenten en belangstellenden van buiten de universiteit.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en vinden op vrijdagmiddagen plaats in een van de zalen van de Universiteit Leiden. In de regel zijn er twee of drie sprekers en een dagvoorzitter.

De aankondigingen van de mini-symposia worden vermeld op deze website. U kunt de aankondigingen ook per e-mail ontvangen; meld u aan voor de nieuwsbrief.

Het Colloquium Levensfilosofie is opgericht in 2002. Het is voortgekomen uit een initiatief van dr. Gerard Visser die van 1985 tot 2015 medewerker cultuurfilosofie was aan het Instituut voor Wijsbegeerte van Universiteit Leiden. Het Colloquium Levensfilosofie bestaat thans uit:

Martine Berenpas MA
Ivo Bles MA
André van Delft MA, MSc
Prof. em. dr. Hans Gerding
Dr. Rozemund Uljée
Dr. Gerard Visser

Lees meer over onze leden →